admin

Sáng 22-10 Cty thực hiện test PCR cho toàn nhân viên theo định kỳ

Sáng 22-10 cty thực hiện test pcr cho toàn nhân viên theo định kỳ

    (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_fk7nehae_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('...

Hình ảnh tuyên truyền khu vực cty

Hình ảnh tuyên truyền khu vực cty

Hình ảnh tuyên truyền khu vực cty...

Khách hàng nuôi tôm khi dùng sản phẩm của Alphafeed

Khách hàng nuôi tôm khi dùng sản phẩm của alphafeed

Khách hàng sử dụng sản phẩm của Alphafeed và đã thành công...