Tin tức & sự kiện

Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

    (function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_of7e619e_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.spl...

Lời của chủ tịch

Lời của chủ tịch Alfaphafeed việt nam Tình huống của tập đoàn Quá trình phát triển Văn hóa alphafeed Vương Bình Xuyên chủ tịch tạp đoàn Alphafeed “ Cả đời chỉ chuyên chú làm tốt một việc này” Nông dân quý lương thực như lộc trời ban, gìn giữ ...

Alfaphafeed việt nam

Lời của chủ tịch Alfaphafeed việt nam Tình huống của tập đoàn Quá trình phát triển Văn hóa alphafeed Vương Bình Xuyên chủ tịch tạp đoàn Alphafeed “ Cả đời chỉ chuyên chú làm tốt một việc này” Nông dân quý lương thực như lộc trời ban, gìn giữ ...

Tình huống của tập đoàn

Lời của chủ tịch Alfaphafeed việt nam Tình huống của tập đoàn Quá trình phát triển Văn hóa alphafeed Vương Bình Xuyên chủ tịch tạp đoàn Alphafeed “ Cả đời chỉ chuyên chú làm tốt một việc này” Nông dân quý lương thực như lộc trời ban, gìn giữ ...

Quá trình phát triển

Lời của chủ tịch Alfaphafeed việt nam Tình huống của tập đoàn Quá trình phát triển Văn hóa alphafeed Vương Bình Xuyên chủ tịch tạp đoàn Alphafeed “ Cả đời chỉ chuyên chú làm tốt một việc này” Nông dân quý lương thực như lộc trời ban, gìn giữ ...

Văn hóa alphafeed

Lời của chủ tịch Alfaphafeed việt nam Tình huống của tập đoàn Quá trình phát triển Văn hóa alphafeed Vương Bình Xuyên chủ tịch tạp đoàn Alphafeed “ Cả đời chỉ chuyên chú làm tốt một việc này” Nông dân quý lương thực như lộc trời ban, gìn giữ ...

Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Mừng ngày phụ nữ việt nam 20-10

Ngày Phụ Nhữ Việt Nam...

CTY ALPHAFEED

Cty alphafeed

Nội dung đang cập nhật...

Sáng 22-10 Cty thực hiện test PCR cho toàn nhân viên theo định kỳ

Sáng 22-10 cty thực hiện test pcr cho toàn nhân viên theo định kỳ

    (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_fk7nehae_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('...

Hình ảnh tuyên truyền khu vực cty

Hình ảnh tuyên truyền khu vực cty

Hình ảnh tuyên truyền khu vực cty...

Khách hàng nuôi tôm khi dùng sản phẩm của Alphafeed

Khách hàng nuôi tôm khi dùng sản phẩm của alphafeed

Khách hàng sử dụng sản phẩm của Alphafeed và đã thành công...